Λογισμικό για τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ

Το πρόγραμμα περιέχει τα παρακάτω παιχνίδια
 • ΤΖΟΚΕΡ
 • ΛΟΤΤΟ
 • EXTRA 5
 • Κατεβάστε την ελεύθερη έκδοση του πακέτου
  απο εδώ > Download Free Greek Lottery Pack

  * Το πρόγραμμα είναι ελεγμένο και 100% καθαρό
  * No ads, no pop-ups, 100% clear and free

  Πως παίζουμε Τζοκερ, Λοττο, Extra 5 με το Lotto GT

 • Δείτε >> Πως παίζουμε με το Lotto GT Proffessional (video)
 • Παρουσιάζεται ένα σκεπτικό για το πως μπορούμε να παίξουμε Τζοκερ (Λοττο, Extra5),
  χρησιμοποιώντας μερικές από τις δυνατότητες του προγράμματος Lotto GT Proffessional
  Ο καθένας με τη μελέτη, τη παρατήρηση, την έμπνευση, τα εργαλεία και τις δυνατότητες που προσφέρει το πρόγραμμα,
  δημιουργεί το δικό του σκεπτικό στο τρόπο του παιχνιδιού, παίρνοντας υπ' όψιν αυτά που θεωρεί ο ίδιος σημαντικά ...
  ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

  * Αν υπάρχει πρόβλημα στην εγκατάσταση, απενεργοποιήστε πρώτα το antivirus και μετά εγκαταστήστε το πρόγραμμα
  * Για όλες τις εκδόσεις των Windows
  an image

  Download Lotto GT

  Lotto GT Software

  From Download page choose the desired Lottery Game or Lottery Pack.
  There is version for each lottery game and pack which include the most famous lotteries games as Eurojackpot, Euromillions, French Lotto, Germany Lotto 6 aus 49, Greek Lotto, Irish Lotto, UK Lotto ...

  More →

  an image

  Installation

  Installation and Activation Lotto GT

  Unzip the file and Run the Executable file.
  * Some Antivirus will check the file before installation. Will find 100% clear the file and the installation procedure will continue.
  ** At first run will ask for Activation Codes. The User Name, User Number and Serial Number you can get from Activation page and paste them to Lotto GT Actication Window

  More →

  an image

  Features

  Lotto GT - The Best Lottery Software !

 • The simplest user interface !
 • Friently for any user - all in one window !
 • Update draws with one click
 • The best wheels are included
 • New - Unique Statistic analysis
 • New - Unique Prediction method
 • New - Unique Filters
 • Random Tickets based on Lotto GT Prediction
 • More →

  an image

  Full Statistical Analysis

  Numerical results, figures and functions graphs

  For each number are shown the Frequency, the Current Overdue the comparison with Max Overdue, the Most Common pairs and triples, the Least common pairs and triples ...
  For each draw are shown the odd - even, high - low, sum, mean, median, st. deviation, distance between numbers, range, the consecutive numbers, the min, max and limits of all the previous elements.
  The numbers - table can be reshaped for all the possible combinations. For each one can be shown the appereance and the current overdue versus max overdue of the numbers of each row and column.
  For each column and row of the reshaped numbers - table are shown the sum, mean, median, st. deviation, distance between numbers, range, the consecutive numbers, the min, max, limits of all the previous elements and the probability for the next draw of the numbers of each column and row.
  For all the past draws are shown the odd - even, high - low, sum, mean, median, st. deviation, distance between numbers, range, the consecutive numbers, the min, max, limits of all the previous elements.
  ........

  More →

  an image

  Lotto GT Filters

  Main Filters

  In Main Filters for any group of numbers can be set limitations (e.g. of the numbers 3, 19, 27, 31 and 45 we want one or two of them). Also we can set the limitations of odd - even, high - low, sum, mean, median, st. deviation and consecutive numbers.

  Extra Filters
  In Extra Filters we select how many tickets we want and set for each number the limitations for the times that we want to appeared to the produced tickets. The produced tickets can be imported to the main enviroment. Then we can apply to them any filter for any times we want.

  More →

  an image

  Prediction

  Lotto GT Prediction
  New Prediction method based on zone - statistical analysis of all the past draws

  Lotto GT Random Tickets
  Create how many random tickets you want based on Lotto Gt Prediction method

  More →

  How To Play

  Update draws
  The draws can be updated with one click by menu or by management draws window

  Lottery numbers are randomly drawn. But randomly drawn numbers form patterns that can be tracked and used to our advantage.
  Analyzed all the drawings in past lottery results looking for

  Lotto GT Statistical Analysis

 • Odd - Even Numbers
 • High - Low Numbers
 • Sum of each draw, Mean and Limits of Sum. Following the graph of the Sum of the previous draws the trend - space of the Sum for the next draw can be estimated with high probability
 • Mean of each draw, Total Mean and Limits. Following the graph of the Mean of the previous draws the trend - space of the Mean for the next draw can be estimated with high probability
 • Median of each draw, Total Mean Median and Limits. Following the graph of the Median of the previous draws the trend - space of the Median for the next draw can be estimated with high probability
 • Stantard Deviation of each draw, Total Mean Deviation and Limits. Following the graph of the Deviation of the previous draws the trend - space of the Deviation for the next draw can be estimated with high probability
 • Distance between sorted numbers of each draw, Mean Distance and Limits. Following the graph of the Distance of the previous draws the trend - space of the Distance for the next draw can be estimated with high probability
 • Consecutive numbers of each draw, Appearances and Overdue. Following the graph of the previous draws we estimate the probability for the next draw
 • Range of each draw, Mean Range and Limits.

 • Lotto GT Prediction
 • Zone Numbers Prediction as given by Lotto GT Prediction
 • Prediction of Column and Row Numbers as given by Lotto GT Statistical Analysis

 • Lotto GT Filters
  Using Lotto GT Filters .......

  More →

  Contact

  Contact with Lotto GT Team


  Email: tkontsel@gmail.com

  Email: gkmakris@gmail.com